CLAY ACTION HANDMADE ARTIST SIGNED CERAMICS
σύνδεση
το καλάθι αγορών σας
EN GR
χειροποίητα κεραμικά
βιτρίνα προφίλ καλλιτέχνες links επικοινωνία


 Όροι και Προϋποθέσεις ΧρήσηςΣας καλωσορίζουμε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της εταιρείας “CLAY ACTION” (εφεξής η "Εταιρεία"). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας μας, διαβάστε προσεχτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους συγκεκριμένους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα
 2. Copyright & Trademarks
 3. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων
 4. Αποκλεισμός Ευθύνης
 5. Εγγραφή
 6. Περιγραφή Προϊόντων
 7. Τιμολόγηση
 8. Τρόποι Πληρωμής
 9. Αποστολή Προϊόντων
 10. Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων
 11. Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση
 12. Τελωνεία
 13. Πεδίο Χρήσης
 14. Ανήλικοι
 15. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο
 17. Αποζημίωση


1. Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα Του δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Εταιρείας, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτό το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Εταιρείας.


2. Copyright & Trademarks

Όλα τα λογότυπα, σήματα, γραφικά, φωτογραφίες που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα και ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.


3. Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας είναι η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των παραγγελιών. Η Εταιρία μας σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε περεταίρω την «Ασφάλεια Συναλλαγών» που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


4. Αποκλεισμός Ευθύνης

Κύριο μέλημά μας είναι η αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων και οι φωτογραφίες να πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα, ώστε να έχετε όσο το δυνατόν καλύτερη αντίληψη του αντικειμένου. Ωστόσο κείμενα και φωτογραφίες δεν είναι δεσμευτικά για την Εταιρία και βέβαια δεν αποτελούν συμβόλαιο με τους πελάτες. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην Ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση ούτε έχει οποιαδήποτε υπόσχεση αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα ή πληρότητα του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος. Η Εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

5. Εγγραφή

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας Clay Action, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αρκεί να έχει εγγραφεί ΜΙΑ φορά. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της παραγγελίας:


» ο πελάτης να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής, για τα οποία έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης.
» Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η Εταιρία, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
» Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει ένα όνομα χρήσης (user name) και ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης (password). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς, και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Εταιρία σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών. O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση διαγραφή από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρίας, όλων των προσωπικών του στοιχείων που κοινοποίησε κατά τον ως άνω τρόπο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του, εφόσον:

> έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Clay Action
> δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την Clay Action φόρμα εγγραφής

6. Περιγραφή Προϊόντων

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας.

7. Τιμολόγηση
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προϊόντων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας είναι τιμές λιανικής και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή κάθε προϊόντος τα έξοδα συσκευασίας (εφόσον αυτά υφίστανται) και αποστολής, για το ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία. Η Εταιρεία σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε τον τύπο του παραστατικού το οποίο επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως, ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.

8. Τρόποι Πληρωμής
 Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μας, η Εταιρία διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:
> Με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
> Με διακανονισμό έως και 10 άτοκων δόσεων.
> Με paypal
> Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
> Με αντικαταβολή κατά τη στιγμή της παραλαβής του προϊόντος.
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε περεταίρω τους «Τρόπους Πληρωμής» που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, όπου αναφέρονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά.

9. Αποστολή Προϊόντων
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρία προσπαθεί να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων και συνεργάζεται με 3 υπηρεσίες ταχυμεταφορέων (courier), προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα επιλογής στον πελάτη της, ανάλογα με τα κριτήρια επιλογής του, (εμπιστοσύνη σε γνωστή εταιρία ή χαμηλότερη τιμή). Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης ή ακόμα και αποτυχία υλοποίησης της παραγγελίας με αιτία εκτός δικής μας δικαιοδοσίας ή και ευθύνης, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε περεταίρω τους «Τρόπους Αποστολής» που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας, όπου αναφέρονται αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά.

10. Κίνδυνος Ζημίας ή Καταστροφής Προϊόντων
Τα αποστελλόμενα προϊόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημία ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

11. Επιστροφές Προϊόντων / Υπαναχώρηση
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή μέρη, κλπ. Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
> Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προϊόντος, η οποία θα οφείλεται στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές αυτής, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Εταιρεία.
> Επίσης, ο πελάτης θα έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προϊόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη(κλειστή) και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη. Στην περίπτωση που έχει δοθεί προκαταβολή, με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής, για μια παραγγελία που εμπεριέχει προϊόντα με κατάσταση διαθεσιμότητας "κατόπιν παραγγελίας" δεν θα υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρεία. Κατά συνέπεια, σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται είτε με συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ είτε με τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορέων (courier). Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος απαραίτητη είναι η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. (πατήστε εδώ)

12. Τελωνεία
Όταν παραγγέλνεται προϊόντα από τη Clay Action για παράδοση σε κάποια χώρα του εξωτερικού πρέπει να έχετε υπΆ όψη σας ότι σε μερικές χώρες υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί που χρειάζεται να πληρωθούν. Αυτό το κόστος βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον παραλήπτη. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν παραγγέλνετε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας, θεωρείστε εισαγωγέας αγαθών για τη χώρα σας και πρέπει να είστε νόμιμος σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας που θα παραδοθούν τα προϊόντα για να μπορέσετε να τα παραλάβετε. Όσοι πελάτες μας παραγγέλνουν προϊόντα για παράδοση εκτός συνόρων της Ελλάδας πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πακέτα που μεταφέρονται υπάρχει περίπτωση να ανοιχτούν στα σύνορα ή στα τελωνεία για έλεγχο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε και να επέμβουμε, αφού αφορά καθαρά τους νόμους της εκάστοτε Χώρας.

13. Πεδίο Xρήσης
Η Ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της Ιστοσελίδας σε χώρες όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. Η ισχύς των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης είναι ενιαία για όλα τα μέλη/χρήστες και δεν είναι δυνατή η εξαίρεση κάποιου μέλους/χρήστη από την εφαρμογή τους αλλά ούτε και η τροποποίησή τους ώστε να εξυπηρετηθούν συμφέροντα μέλους/χρήστη ή μερίδας μελών/χρηστών. H Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.

14.Ανήλικοι
Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

15. Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκλεκτικότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια .

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

17. Αποζημίωση
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να τηρήσει αλώβητη την Εταιρεία, τους προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από το χρήστη.

Join us on FaceBook Εγγραφείτε:
Όροι Χρήσης             |             Ασφάλεια Συναλλαγών             |             Τρόποι Πληρωμής             |             Τρόποι Αποστολής             |             Λίστα Γάμου             |             Επιχειρηματικό Δώρο
Στεργιοπούλου Ευαγγελία, CLAY ACTION, Θεμ. Σοφούλη 57 - Καλαμαριά, 55131 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30.693 693 1280 / 231 400 3450 E-MAIL: [email protected]
© 2010. Clayaction.com all rights reserved. All trademarks and products are property of their respective owners.
CLAY ACTION, Χειροποίητα Κεραμικά - Online Art Gallery, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Eshop Powered by SecureShop Power   SecureShop
Username
Password
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες λαμβάνουν:
 • Χρήση της wishlist
 • Ιστορικό αγορών
 • Ειδικές προσφορές & δώρα